Termoskupljajuće kese

S-Tip  su višeslojne visoko barijerne termoskupljajuće kese, proizvod preduzeća Spektar.

Različiti podtipovi HB kesa su pažljivo dizajnirani da pokriju širok spektar primena u industrijama mesa, ribe i fermentisanih sireva. S-Tip HB kese se odlikuju visokom barijerom na gasove i dobrom barijerom na propustljivost vodene pare, kao i vanrednom apsorpcijom UV zračenja.

Ove karakteristike omogućavaju duži rok trajanja bez značajnih gubitaka mase, uz očuvanje svežine i arome upakovanog proizvoda. Izuzetan sjaj i prozirnost HB kesa uticaće na atraktivnost upakovanog proizvoda. HB kese ne sadrže potencijalno opasni PVDC, što ih čini ekološki prihvatljivim.

S-Tip kese su podeljene u tri grupe, od kojih svaku karakterišu posebne barijarne osobine pažljivo dizajnirane tako da se pokrije širok raspon aplikacija u mesnoj industriji i industriji sira:

S-Tip HB kese karakteriše visoka barijera za kiseonik (O2), dobru barijeru za vodenu paru i vanredenu apsorpciju UV zraka. Ove osobine utiču na značajno produženje roka trajanja upakovanog proizvoda održavajući proizvod svežim, a istovremeno sprečavajući gubitak arome i težine. Odlične mehaničke osobine i integritet varova za sve HB podtipove garantuju nisku stopu popuštanja vakuuma tokom kompletnog proizvodnog i prodajnog ciklusa. Izvanredni sjaj i transparencija S-Tip HB kesa učiniće da upakovani proizvod izgleda atraktivno. HB kese ne sadrže potencijalno opasni PVDC kao veliki broj konkurentskih kesa, te su i sa ekološkog aspekta najbolje rešenje.

S-Tip SB kese karakteriše jedinstvena selektivna barijera neophodna za pakovanje sira koji nastavlja da zri u pakovanju. Selektivna barijera obezbeđuje visoku propustljivost na ugljen-dioksid (CO2), a istovremeno dobru barijeru na kiseonik (O2) i vodenu paru kao i vanrednu apsorpciju UV zračenja. Ove osobine omogućavaju pakovanje sireva sa srednjom i visokom emisijom ugljen-dioksida, bez opasnosti od gubitka arome i težine. Odlične mehaničke osobine i integritet varova garantuju nisku stopu popuštanja vakuuma tokom kompletnog proizvodnog i prodajnog ciklusa. Izvanredni sjaj i transparencija S-Tip SB kesa učiniće da upakovani proizvod izgleda atraktivno. Kese su takođe dostupne i u crevenoj i žutoj nijansi. SB kese ne sadrže potencijalno opasni PVDC kao veliki broj konkurentskih kesa, te su i sa ekološkog aspekta najbolje rešenje.

S-Tip CB kese karakteriše kontrolisana barijera za gasove optimizovana za pakovanje svežeg i smrznutog živinskog mesa, smrznute ribe i morskih plodova, smrznutog crvenog mesa. Kontrolisana barijera osigurava potrebnu barijeru za kiseonik. i ograničenu barijeru za vodenu paru i time omogućava odgovarajuće uslove pakovanja svežeg živinskog mesa. Odlične mehaničke osobine i integritet varova garantuju nisku stopu popuštanja vakuuma tokom kompletnog proizvodnog i prodajnog ciklusa. Izvanredni sjaj i transparencija S-Tip CB kesa učiniće da upakovani proizvod izgleda atraktivno. CB kese ne sadrže potencijalno opasni PVDC kao veliki broj konkurentskih kesa, te su i sa ekološkog aspekta najbolje rešenje.
 

S-Tip HB S-Tip SB S-Tip CB
HB-L HB-LX SB-LX CB-LX
HB-M SB-LX R  
HB-H SB-LX Y  
HB-X    

 

Proizvodi

Newsletter

Budite među prvima koji će biti obavešteni o našim promocijama i proizvodima. Molimo unesite adresu vaše elektronske pošte da bi se prijavili na ovaj servis. Ukoliko ste već prijavljeni, a želite da se odjavite to možete učiniti ponovnim unosom vaše e-mail adrese.

© Copyright 1985-2024 Spektar d.o.o. Gornji Milanovac. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj Implementek