Ravni (flah) Filmovi

F-Tip filmovi predstavljaju grupu flah filmova namanjenih za lid i flow-wrap aplikacije. F-TIP filmovi su prema osnovnoj nameni podeljeni u dve grupe F-Tip LID FILMOVI i F-Tip FLOPAK FILMOVI.

F-Tip LID FILMOVI su visokobarijerni termoskupljajući lid filmovi dizajnirani za upotrebu kao gornja folija (poklopac) kod pakovanja u modifikovanoj atmosferi (MAP) - preferirano na predformiranim posudama koje sadrže PE kao sloj za varenje. F-Tip LID FILMOVI su izvrsno rešenje primenljivo na raznim modelima opreme za ovaj vid pakovanja i sa izuzetnim optičkim, mehaničkim i anti-fog osobinama koje ce obezbediti prepoznatljiv zategnut izgled paketa.

F-Tip FLOPAK FILMOVI su dizajnirani za upotrebu na horizontalnim flopak mašinama. Oni obezbeđuju odličnu preradivost i na taj način omogućavaju krajnjem korisniku povećanje produktivnosti usled povećanja brzine pakovanja. F-Tip FLOPAK filmove karakteriše izuzetno veliko termičko skupljanje zahvaljući kome obezbeđuju odličnu vizuelnu prezentaciju upakovanog proizvoda. Dostupni su kao FV HB-LX (visoko barijerna struktura namenjena za sveže meso ili delikatesne i suvomesnate proizvode, sir sa završeni zrenjem itd) i FV SB-LX (struktura sa selektivnom barijerom optimizovana za pakovanje sira u zrenju).

 

F-Tip Lid Filmovi F-Tip FV Filmovi
Lid HB S FV HB
  FV SB

 

 

Proizvodi

Newsletter

Budite među prvima koji će biti obavešteni o našim promocijama i proizvodima. Molimo unesite adresu vaše elektronske pošte da bi se prijavili na ovaj servis. Ukoliko ste već prijavljeni, a želite da se odjavite to možete učiniti ponovnim unosom vaše e-mail adrese.

© Copyright 1985-2024 Spektar d.o.o. Gornji Milanovac. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj Implementek